Wat is factoring?

Factoring is een vorm van korte termijnfinanciering, waarbij u onmiddellijke betaling kan verkrijgen van het grootste deel van de door u uitgeschreven facturen. De uitgeschreven facturen worden aan ons overgedragen en wij zorgen voor de verdere opvolging en inning ervan.

Naast het verschaffen van korte termijnfinanciering, kunnen wij u eveneens helpen met het beheer van uw debiteurenportefeuille en het verzekeren van uw betalingsrisico's.

Waarom factoring?

Klanten betalen zelden cash.

Facturen met 30, 60 of 90 dagen uitstel zijn geen uitzondering. Dit is wellicht nadelig voor uw bedrijf.

Nood aan opvolging

U dient de opvolging van uw facturen organiseren, nauwgezet in de gaten houden wie wanneer moet betalen en indien nodig uw klanten meermaals aanmanen om te betalen.

Mogelijks liquiditeitstekort

Ondertussen dient u zelf uw facturen betalen, het wachten op betaling door uw klanten tast uw liquiditeitspositie aan en u moet zelf op zoek naar krediet.

Risico van niet-betaling

Daarenboven bent u niet zeker van betaling tot het geld op uw rekening staat, u loopt nog steeds een commercieel risico van niet-betaling door uw klanten.

De oplossingen van ABA factoring

ABA factoring biedt u de oplossing voor bovenstaande problemen. Samen bespreken wij uw situatie en gaan we na hoe onze factoringdiensten ook u kunnen helpen.

Al naargelang uw wensen, kan immers de inhoud van het aangeboden pakket variëren en één of meer van volgende diensten omvatten:

  • Financiering van de openstaande vorderingen;
  • Opvolging, inning en eventuele gerechtelijke invordering van facturen;
  • Debiteurenadministratie;
  • Onderzoek naar de kredietwaardigheid van debiteuren;
  • Overnemen van het insolventierisico.

Over ABA factoring

ABA factoring, handelsnaam van A.B.A.-Factoring BV is een volledig bankonafhankelijke factoringmaatschappij.

Opgericht in 1980, leggen wij ons reeds meer dan 30 jaar toe op het verlenen van factoringdiensten aan kleine en middelgrote ondernemingen alsook aan startende ondernemingen.

Ons klantenbestand heeft zich gedurende al deze jaren sterk gediversifieerd en strekt zich intussen uit over geheel België.