De kosten van factoring

De kost van een factoringsysteem voor uw bedrijf is tweeledig. Enerzijds is er het factorloon, anderzijds de rente.

De basis waarop het factorloon en de rente berekend worden is verschillend. Het factorloon wordt berekend op basis van de factuurbedragen, dit is de overgedragen omzet. De rente wordt berekend op de bedragen die door de factor vooruit betaald worden op basis van de overgedragen facturen, dit is de ontvangen financiering.

Het factorloon

Het factorloon is de vergoeding die betaald wordt voor de overname door ABA factoring van de facturen van uw bedrijf. Eenmaal overgedragen, zorgt ABA factoring voor de opvolging en inning van de facturen. Periodiek wordt er schriftelijk en telefonisch gerappelleerd. Eventueel wordt er gerechtelijk ingevorderd. Indien toepasselijk, nemen we zelfs het betalingsrisico van uw klanten over.

Het factorloon is zoals vermeld een percentage van de overgedragen omzet. De hoogte van het factorloon is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

  • de totale gecedeerde omzet;
  • het aantal overgedragen facturen;
  • de activiteitssector(en) waartoe de klant behoort;
  • het feit of vorderingen uitgeschreven zijn op het binnen-of buitenland;
  • de inhoud van het factoringpakket.

In het algemeen ligt het factorloon tussen 0,50 % en 3,00 % van de overgedragen omzet.

De rente

De rente wordt aangerekend op de financiering die wij aan uw bedrijf verschaffen op basis van de aan ons overgedragen facturen. De rentevoet kan, over het algemeen, vergeleken worden met de kost van een bankkrediet op korte termijn: het kaskrediet of de voorschotten op vaste termijn (‘straight loan’).