Voor wie is factoring

ABA factoring verzorgt factoring op maat van KMO’s. Onder ‘KMO’ verstaan wij kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook startende ondernemingen. Door onze jarenlange ervaring, kunnen wij als geen ander de specifieke situatie van uw bedrijf begrijpen. Onze klanten zijn bijzonder divers en actief in allerhande sectoren van het bedrijfsleven.

Hieronder vindt u een overzicht van redenen die onze klanten aanhalen om te kiezen voor factoring. Indien u zich in één of meerdere van deze kenmerken herkent, kan factoring misschien ook voor u een stap vooruit betekenen:

  • Heeft uw bedrijf een jaaromzet van meer dan 100.000 EUR?
  • Betalen uw klanten traag?
  • Wordt de expansie van uw bedrijf geremd door een tekort aan liquide middelen?
  • Is het moeilijk van banken voldoende financiële ondersteuning te krijgen?
  • Is uw bedrijf niet-voldoende gewapend tegen insolvente klanten, omdat sommige klanten een groot deel van uw omzet vertegenwoordigen?
  • Verloopt de opvolging van de klanten en de recuperatie van betalingen moeizaam?
  • Kan u kortingen bekomen van uw eigen leveranciers in geval van contante betaling?
  • Exporteert u, of is uw bedrijf van plan dit te doen?

Wij helpen U graag aan een oplossing op maat voor uw bedrijf!