De voordelen van factoring

De voordelen van onze diensten voor uw bedrijf zijn talrijk. Al naargelang de inhoud van het factoring-dienstenpakket, kunnen volgende voordelen vermeld worden:

 • Onmiddellijk beschikbare liquide middelen
  ABA factoring voorziet in financiering tot 85 % van de overgedragen facturen (inclusief BTW) binnen de 48 uur na ontvangst van de facturen:

  • hierdoor komt uw bedrijf sterker te staan ten opzichte van uw leveranciers waardoor u hen stipter kan betalen en extra kortingen kan bedingen;
  • u komt in een positie waarbij u de voorraden van uw bedrijf beter kan beheren;
  • dit alles leidt tot een betere reputatie en verhoogde kredietwaardigheid van uw bedrijf tegenover leveranciers.
 • Factoring = flexibele financiering
  De financiering verschaft door ABA factoring volgt de omzetgroei van uw bedrijf:

  • in tegenstelling tot kredieten verkregen bij banken zal een hogere overgedragen omzet aanleiding geven tot een hogere financiering;
  • er wordt niet gewerkt met overschrijdingsprovisies, dit opnieuw in tegenstelling tot kredieten verkregen bij banken;
  • er worden geen bijkomende materiële waarborgen geëist.
 • Dekking van het insolvabiliteitrisico van uw klanten
  ABA factoring voorziet in een dekking van het risico van niet-betaling door uw klanten, tot 85 % van de factuurbedragen (inclusief BTW); dit wordt uitgekeerd, ten laatste 180 dagen na vervaldag van de factuur:

  • de continuïteit van uw bedrijf is zo beter beschermd;
  • u dient geen afschrijvingen meer te maken op dubieuze debiteuren;
  • de waarde van uw debiteurenportefeuille voor uw financiële partner/bank versterkt.
 • U bespaart op vaste kosten
  • u bespaart op de kost van extra personeel, telefoon- en portkosten, kantoorbehoeften etc.;
  • de opvolging door de factor verkleint de periode gedurende dewelke uw facturen onbetaald blijven (een reductie met gemiddeld 10 %);
  • de kortere betalingstermijn van uw klanten levert u een direct rentevoordeel op.
 • Jarenlange expertise van ABA factoring
  • ABA factoring zorgt voor een aangepaste, efficiënte en commercieel verantwoorde opvolging, inning en eventuele gerechtelijke invordering;
  • onze aanpak is zakelijk doch klantvriendelijk;
  • wij garanderen discretie;
  • wij streven een persoonlijke aanpak met u na, op basis van vertrouwen.